Camera Obscura (Dutch Edition)

 Camera Obscura (Dutch Edition) Text fb2 book

Tijdens zijn studententijd, schreef Nicolaas Beets, als 'Hildebrand', de Camera Obscura (1839), een boek zo populair dat het al tijdens zijn leven 22 drukken beleefde en tot ver in de 20e eeuw gelezen werd (totaal ruim 70 herdrukken en bewerkingen). Beets beschrijft de 19e eeuwse burgermilieus op rake, humoristische wijze maar - ongebruikelijk voor die tijd - zonder gemoraliseer. Passages over ons...

Paperback: 374 pages
Publisher: Cosimo Klassiek (December 1, 2012)
Language: Dutch
ISBN-10: 9781616407247
ISBN-13: 978-1616407247
ASIN: 1616407247
Product Dimensions: 5 x 0.8 x 8 inches
Amazon Rank: 16160552
Format: PDF ePub Text TXT fb2 book

Dakota Lewis is determined to never live the same life as her mother—a sheltered housewife mistreated by her abusive husband. You'll find yourself at once cheering for them and the man they set out to kill. The casual sportsman is not forgotten, as McClusky touches back on his own golf game to help weekend athletes relate. When an apologetic nurse finally ushered me to see the MD, I could honestly say, "No worries. book Camera Obscura (Dutch Edition) Pdf. Fully illustrated with full-color photographs and drawings throughout. The game of love is played for the highest stakes. I enjoy close relationships. 00 for any woman, young girl, or tween, girl or boy. Add to that the cast of interesting characters-and their pasts-and you have the perfect recipe for one amazing novel. Isabella refuses, even though it means her brother's death. A blemish or a fault or a single tantrum would have been all that was needed to elevate this book to one more star and a higher level of believability. Especially the story of the massacre of the Newfoundlanders at Beaumont Hamel, which is astonishingly, and astonishingly told.
  • Hildebrand pdf
  • Hildebrand books
  • 9781616407247 epub
  • pdf books
  • 978-1616407247 epub

Hoewel je even moet wennen aan het taalgebruik van einde 19e eeuw, is het lezen van de Camera Obscura een waar genoegen. Zeer scherpe typeringen van de karakters, prachtig tijdbeeld. Veel leesplezier toegewenst, bookmarker...Download    Premium Mirror19e eeuwse kledingstukken (sluitjas, buis, eva), en voorwerpen (wie weet nog wat kortswijl is of een evenveeltje?), verslagen van interieurs en tradities worden afgewisseld met eigentijds aandoende observaties: "Mijn leeren is spelen wil er bij niet één kind in". De familie Stastok en het 'onaangenaam mensch in de Haarlemmer Hout' zijn nog steeds herkenbare typen en zeer de moeite van een hernieuwde kennismaking waard. NICOLAAS BEETS (1814-1903) was een Nederlandse predikant, hoogleraar, auteur en dichter bekend onder het pseudoniem HILDEBRAND. Camera Obscura was zijn bekendste werk. Andere werken zijn: José (1834), Kuser (1835) en Guy de Vlaming (1837). In 1840 werd Beets predikant aan de Nederlands Hervormde Kerk in Heemstede, en hij was hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht van 1874 tot 1884.